Contributie en Kosten

Scouting Willem-Alexander doet als groep zijn uiterste best om zo goedkoop mogelijk te blijven waardoor het ook betaalbaar is voor gezinnen met een beperkt budget.

Natuurlijk vinden we het ook belangrijk om leuke activiteiten aan te kunnen bieden. Om de clubkas te spekken organiseren we daarom ieder jaar een aantal acties zoals bijvoorbeeld verkoop van Scouting loten, Jantje Beton en verschillende activiteiten tijdens Koningsdag. Hulp van ouders is daarbij van groot belang! Heeft u interesse om een keer een handje mee te helpen, laat ons dit dan weten.

Installatie kosten (éénmalig): 

Na de 3 keer vrijblijvend kijken wordt er besloten of je wel of niet lid wil worden. Er word dan in samenspraak met de ouders een datum gekozen voor de installatie. De kinderen doen bij een belofte en krijgen de installatietekens op hun bloes gespeld. Bij of na de installatie krijgen de kinderen ook hun eerste rekening mee. Met naast een bedrag voor het resterende deel van de contributie van het half jaar, ook een bedrag van € 15 installatiekosten. Deze kosten dekken de kosten die wij maken voor het uitreiken van de groepsdas, een dasring met logo, het groepsnaambandje en de overige basis insignes.

Contributie:

De contributie innen wij in twee termijnen, één in het voorjaar en één in het najaar. In het eerste termijn innen wij de € 60,00. Van dit bedrag is € 30,00 voor de afdracht aan Scouting Nederland. De andere € 30,00 is de helft van de contributie voor onze groep. In het tweede termijn innen wij het tweede deel van de contributie voor onze groep. Dit is betreft dus € 40,00.

De contributie per jaar is in totaal dus € 100,00 (€ 30,00 afdracht naar Scouting Nederland en € 70,00 contributie voor onze groep).

Voor kinderen die in de loop van het jaar als lid instromen is het bedrag van € 30,00 verschuldigd voor de afdracht aan Scouting Nederland. Daar naast is de contributie van onze groep verschuldigd verrekend naar rato van het aantal maanden dat de periode nog telt.

Speciale activiteiten:

Voor speciale activiteiten kan het zijn dat er bijdrage wordt gevraagd. Indien er extra kosten verbonden zijn aan een activiteit zal dit van te voren duidelijk aangegeven worden.

Kampen:

De kampen zijn niet inbegrepen in de kosten. Uiteraard proberen we ook de kosten voor de kampen zo laag mogelijk te houden zodat de kampbijdrage zo laag mogelijk blijft.

Penningmeester

Heb je een vraag voor onze penningmeester Denise Noordover dan kan je gebruik maken van het contactformulier.