Organisatiestructuur

Scouting Nederland is de grootste jeugd- en jongerenorganisatie van Nederland met meer dan 1.000 Scoutinggroepen in heel Nederland. Wereldwijd zijn er ruim 50 miljoen kinderen en jongeren lid van Scouting.

Scouting Willem-Alexander Harmelen

In Nederland is iedere Scoutinggroep een op zich zelf staande vereniging, met een groepsbestuur en een groepsraad. Een Scoutinggroep is daarbij zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van het Scoutingspel binnen de kaders van Scouting. De groepsraad bestaat binnen onze groep uit de leden van het groepsbestuur en alle leiding van de speltakken en vormt het besluitend hart van de groep. Alle groepen bij elkaar vormen de Vereniging Scouting Nederland. Ieder lid van een lokale groep is daarmee automatisch lid van Scouting Nederland.

Regio Drie Rivieren Utrecht

Scouting Willem-Alexander Harmelen is niet alleen lid van de landelijke organisatie maar ook van een regiobestuur. Nederland telt 45 Scoutingregio’s die ondersteuning bieden aan circa 25 Scoutinggroepen in de regio. Onder de regio’s vallen admiraliteiten. Binnen de admiraliteiten werken de waterscoutinggroepen uit de regio samen. De regio heeft intensief contact met de groepen en verzorgt de opleiding van vrijwilligers met Scouting Academy, coacht groepen en organiseert regionale spelbijeenkomsten. Het regiobestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken in de Scoutingregio. Samen met twee afgevaardigden van iedere Scoutinggroep vormt het regiobestuur de regioraad. Hier worden afspraken gemaakt over de regio en over het landelijk beleid.

Scouting Nederland

Het landelijk niveau van de Vereniging Scouting Nederland wordt gevormd door de landelijke raad, het landelijk bestuur en het landelijk servicecentrum. De landelijke raad wordt gevormd door een afgevaardigde van iedere Scoutingregio en het landelijk bestuur en vormt het besluitvormende en controlerende orgaan van de vereniging en komt twee keer per jaar bijeen. Het landelijk servicecentrum is de beroepsorganisatie van Scouting Nederland.